مونولوگهای من

چه بغضها که در گلو رسوب شد نیامدی

Archive for the ‘شوخی’ Category

موضوع انشا: تعطیلات خود را چگونه گذراندید؟

with 12 comments

البته این گراف با کمی تغییر )شامل خیلی هاتون می شه! من که می دونم که!امسال اولین سالی بود که من شاهد لایف استریم اینهمه آدم بود، نشون به نشون توییتر 😀

با این حال، سال نوی عالی منفجر 😀

chart.jpg

Written by raoros

آوریل 4, 2008 at 3:32 ب.ظ.

نوشته شده در شوخی

Tagged with , ,