مونولوگهای من

چه بغضها که در گلو رسوب شد نیامدی

Archive for the ‘نقاشی’ Category

رنگهای احساساتی

with 4 comments

از اونجا که من هیچ علاقه ای به ترجمه اخبار دنیای علم ندارم و چی بشود که من از این کارها بکنم ، این یکی را چون فقط خیلی احساساتی و حسی و هنری و از این قبیل چیزها بود، انتخاب کردم.

– آقای شی یوآن از طریق استفاده از رنگهای حساس به گرما، راهی ابداع کرده تا چیزهایی که به طور معمول منفعل و اثرناپذیرند، تبدیل به چیزی زنده و دارای عکس العمل نسبت به محیط بشن. مثل کاغذ دیواری که به حرارت عکس العمل نشون می ده، نقاشی که وقتی لمسش می کنید به شما عکس العمل نشون می ده و یا تقویم روزانه معمولی که در طول روز رنگ می بازه.

کاغذ دیواری حساس به حرارت:

میزان حرارت رو بالا ببری و ببینید که کاغذ دیواری تون شروع می کنه به شکوفه زدن. (عکس زیر زمانی که رادیاتور خاموشه)

و حالا وقتی که روشن می شه.

کاتالوگ:

نقاشی احساساتی:

با لمس کردن نقاشی، به مردم نشون بدید چه احساسی دارید!

وقتی که روز به سادگی به پایان می رسه:

نگاه کن روز چطور با این تقویم یواش یواش به آخر می رسه.

منبع : [link]

via stumbleupon

Written by raoros

دسامبر 25, 2007 at 10:33 ق.ظ.

نوشته شده در نقاشی, هنر, اینترنت

Tagged with , , , ,

تا تو هستی و غزل هست، دلم تنها نیست…

with 2 comments

پیش از آنی که به یک شعله بسوزانمشان

باز هم گوش سپردم به صدای غمشان

هر غزل، گر چه خود از دردی و داغی می سوخت

دیدنی داشت ولی سوختن با همشان

گفتی از خسته ترین حنجره ها می آمد

بغضشان، شیونشان، ضجه زیر وبمشان

نشنیدی و مباد آنکه ببینی روزی

ماتمی را که به جان داشتم از ماتمشان

زخم ها، خیره تر از چشم، تو را می جستند

تو نبودی که به حرفی بزنی مرهمشان

این غزل ها، همه جانپاره های دنیای منند

لیک با این همه از بهر تو می خواهمشان

گر ندارند زبانی که تو را شکر کنند

بی صدا باد دگر زمزمه ی مبهمشان

فکر نفرین به تو در ذهن غزلهایم بود

که دگر تاب نیاوردم و سوزاندمشان

– محمدعلی بهمنی 

 

 

l’artiste: J e a n – F r a n c o i s  B u c k n e r

+++ 

Written by raoros

دسامبر 4, 2007 at 10:24 ق.ظ.

نوشته شده در نقاشی, شعر, طراحی

Tagged with ,