مونولوگهای من

چه بغضها که در گلو رسوب شد نیامدی

Posts Tagged ‘عکس

شیراز

with 4 comments

از شیراز برگشتم، با کلی عکس و کلی حرف، اما …!

فعلاً این یک عکس برای خوانندگان بلاگ که حداقل گاهی یاد من می کنند.   : -)

Written by raoros

آگوست 30, 2008 at 11:46 ق.ظ.

نوشته شده در عکس

Tagged with ,