مونولوگهای من

چه بغضها که در گلو رسوب شد نیامدی

Posts Tagged ‘arthur c clarke

A leader for my twisted mind

with 5 comments

خوب، دیر با خبر شدم، ولی گویا » سر آرتور سی کلارک» هم فوت کرد.

شاید علاقه به داستانهای علمی – تخیلی به خاطر دختر بودنم، در ذات من نبود، اما به حکم اینکه در کودکی معلمی جز برادر برایم نبود، من هم قدم گذاشتم به دنیای پر پیچ خم ذهن او و یکی از چیزهایی که با هم در آن پرواز می کردیم و لذت می بردیم، کتابهای آرتور سی کلارک بود.

آدم خودش نمی فهمد، ولی چیزهایی که در کودکی می خوانی و می شنوی، شاید کلمه به کلمه در ذهنت نماند، اما اثری که بر تو می گذارد، تا آخر با تو هست!

و این شد که تخیلم از واقعیات ملال آور زندگی پا پیش گذاشت و کمکم کرد برای شوق دانستن و پشت سر گذاشتن خیلی چیزهای سخت.

برگزیده ای از آنچه خواندم و هرگز فراموش نخواهم کرد:

  • روحی از گرندبنکس
  • شهر و ستارگان

و در آخر فیلم ادیسه فضایی – فیلمی که هنوز هم حاضرم یک نفس تا آخر تماشایش کنم! و استنلی کوبریک عزیز…

این پست بخاطر حجم زیاد نوستالژی هایش آنهم در شب سال نو، که مقداری ما را پرت کرد به دوران کودکی، بخاطر همذات پنداری ها، تقدیم می شود به دو دوست همیشگی من : Cute Jranil و Nickolai  Gardensky

تمام.

Written by raoros

مارس 19, 2008 at 10:19 ب.ظ.

نوشته شده در خبر

Tagged with ,