مونولوگهای من

چه بغضها که در گلو رسوب شد نیامدی

Posts Tagged ‘nostalogia

نوستالژی خرچالی

with 4 comments

این که این چیست و نوستالژی است کجاست و خرچال چیه، بماند. فقط همین که من به هنگام دیدنش یه سکته خفیف زدم!

via Stumbleupon

clip_image002_008.jpg

قلمبه است!!!

Written by raoros

فوریه 2, 2008 at 9:55 ب.ظ.

نوشته شده در Uncategorized, حیوانات

Tagged with , , , ,

Sick ‹n Tired

with 2 comments

Hate, I’m your hate
I’m your hate when you want love
Pay, Pay the price
Pay for nothing’s fairHey, I’m your life
I’m the one who took you there
Hey, I’m your life
And I no longer care

I’m your dream, make you real
I’m your eyes when you must steal
I’m your pain when you can’t feel
Sad but true

I’m your truth, telling lies
I’m your reasoned alibis
I’m inside open your eyes
I’m you

Sad but true

pics-00gg7.jpg pics-00gg5.jpg
Viva Metallica 

Written by raoros

دسامبر 20, 2007 at 6:15 ب.ظ.

نوشته شده در music, نوستالژی, عکاسی

Tagged with , , , ,